Skip to content

 +358 2 2511 915      info@turuntayskaannos.fi

Tarkista nämä seitsemän asiaa ennen tekstin käännättämistä

Etenkin kansainvälistyvillä yrityksillä tulee eteen tilanteita, joissa tekstejä halutaan tarjota kohdeyleisöille heidän omalla kielellään. Oli kyseessä artikkelin, verkkosivujen tai vaikkapa käyttöohjeiden kääntäminen, on muutama tapa varmistaa, että käännöstyö sujuu mutkattomasti ja ilman yllättäviä lisäkuluja. Käy siis seuraavat seikat läpi ennen kuin pyydät käännöstoimistosta tarjousta.

 

1. Kohdekieli ja kohderyhmä

Käännöstoimisto tarvitsee luonnollisesti tiedon siitä, mille kielelle teksti halutaan. Lisäksi on kuitenkin tärkeää huomioida, mille kohderyhmälle teksti on suunnattu. Esimerkiksi englanniksi käännettäessä käytetään yleensä brittienglannin standardeja, mutta jos teksti on tarkoitettu yhdysvaltalaiselle yleisölle, kannattaa tietenkin käyttää amerikanenglantia.

 

2. Käyttötarkoitus

Kääntäjälle kannattaa aina kertoa tekstin käyttötarkoitus, sillä se voi vaikuttaa niin käytettävään sanastoon kuin käännöstyöhön käytettävään aikaan. Jos esimerkiksi tarvitaan jonkin vieraskielisen tekstin käännös yrityksen sisäiseen käyttöön, voidaan tehdä hieman kevyempi käännös, joka voi käytännössä tarkoittaa nopeampaa työskentelyä ja huokeampaa hintaa. Kun kyseessä on julkaistava teksti, tehdään käännöstyö erityisellä tarkkuudella huomioiden mm. tekstin sävy sekä valmiin asiakirjan asettelu.

 

3. Käännettävä teksti

Tarjouksen tekoa varten käännöstoimisto tarvitsee käännettävän tekstin mieluiten kokonaisuudessaan. Ylimääräisiltä kustannuksilta ja viivästyksiltä vältytään, kun tekstiin ei tule muutoksia enää käännöstyön aikana. Ulkoasua suunniteltaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kielet ovat kirjoitusasultaan eripituisia ja käännetty teksti voi olla paljonkin lyhyempi tai pidempi kuin alkuperäinen.

 

Tarkista nämä seitsemän asiaa ennen tekstin käännättämistä

 

4. Tiedostomuoto

Kun valmis teksti toimitetaan käännettäväksi, on tärkeää, että tiedostomuoto mahdollistaa muokkauksen. Teksti voi olla esimerkiksi Microsoft Word -dokumentti eli doc- tai docx-tiedosto. Myös PDF-asiakirjat voidaan muuntaa muokattavaan muotoon. Kuvatiedostot sen sijaan ovat käännöstyössä hyvin hankalia. Tekstit kannattaa kerätä erilliseen tiedostoon myös silloin, kun kyse on verkkosivutekstien kääntämisestä. Näin varmistetaan, että kaikki olennainen tulee käännetyksi ja ettei turhaan käännetä esim. alasivuja, joilla on merkitystä vain alkukieliselle yleisölle. Käännettävään tiedostoon on hyvä koota myös hakukoneoptimointia ajatellen tärkeät verkkosivujen metatiedot, kuten sivun metakuvaus (meta description), metaotsikko (title tag) sekä kuvien vaihtoehtoiset tekstit (alternative text).

 

5. Aikataulu

Käännöstyö kannattaa tilata heti, kun käännettävä teksti on valmis. Luonnollisesti lyhyet tekstit valmistuvat nopeasti, kun taas pitkien tekstien työstämiseen kääntäjäkin tarvitsee enemmän aikaa. Suuntaa antava muistisääntö voisikin olla, että tekstin kääntämiseen menee suunnilleen sama aika kuin sen kirjoittamiseen. Aikaa kuluu myös toisen kääntäjän suorittamaan tarkistukseen, joka on olennainen osa laadukasta käännöstyötä.

 

6. Taustamateriaali

Jos samasta aiheesta löytyy taustamateriaalia tai jo käännettyjä tekstejä, on ne hyvä antaa kääntäjälle, jotta esimerkiksi termistö saadaan yhtenäiseksi. Myös mahdolliset yrityksen sisäisesti käyttämät termit on hyvä toimittaa jo ennen käännöstyön aloittamista. (Yrityksellä voi esimerkiksi olla tapana käyttää toimitusjohtajan tittelistä amerikkalaista käännöstä CEO (Chief Executive Officer), vaikka yleisesti ammatilliseen viestintään käytetyssä brittienglannissa vastaava käännös olisi managing director.)

 

7. Käännöstoimisto

Jos käännöstarpeita tulee myös tulevaisuudessa, kannattaa heti alkuun etsiä kumppani, jonka kanssa tehdään yhteistyötä jatkossakin. Esimerkiksi Turun Täyskäännöksessä tiettyä asiakasta palvelee aina sama käännöstiimi. Näin ensimmäisestä käännöstyöstä lähtien terminologia ja tyyli pysyvät samoina. Käännöstyökalujen ansiosta tekstien päivitykset tai pienet lisäykset niihin sujuvat nopeasti ja kustannustehokkaasti.

 

 

Turun Täyskäännös on täyden palvelun käännöstoimisto: etsimme ratkaisun asiakkaidemme kaikkiin käännöstarpeisiin. Meiltä saat aina henkilökohtaista ja asiantuntevaa palvelua. Ota yhteyttä, olemme mielellämme avuksi!