Skip to content

 +358 2 2511 915      info@turuntayskaannos.fi

Verkkosivujen kääntäminen – huomioi nämä ennen kuin aloitat

 

Verkkosivujen kääntäminen yritykselle tärkeiden kohderyhmien omille kielille on todella tärkeää. Verkkosivujen viesti ei välttämättä mene perille, jos sivuston sisällöt eivät ole verkkosivuvierailijan omaa kieltä. Vaarana on, että vierailija ei pysty ymmärtämään tekstiä ollenkaan, jolloin hän poistuu sivustolta saman tien. Tai sitten hän saattaa turvautua ilmaisiin käännöstyökaluihin, kuten internet-selaimensa automaattiseen kääntäjään, joka kääntää verkkosivuston tekstit reaaliajassa sivustoa selaillessa. Tämä on ongelmallista, sillä meillä on varmaankin kaikilla kokemuksia Google-kääntäjän hullunkurisista käännöksistä, jotka menevät välillä pahasti metsään.

 

Verkkosivujen kääntäminen

 

1. Verkkosivuston englanninkielinen kieliversio

Esimerkiksi johdantokappaleen “mennä pahasti metsään” -lausahduksen käännöstyökalu haluaisi kääntää seuraavasti: “…crazy translations that sometimes go badly into the woods.” Englanniksi suomenkielinen sanonta ei kuitenkaan tarkoita juuri mitään, sillä ”metsään meno” on vahvasti sidoksissa suomen kieleen sekä suomalaiseen kulttuuriin. Jotta yrityksen sivusto ei jää täysin automaattikäännösten armoille, tekstien kääntäminen englanniksi on hyvä alku. Kääntäessä on tärkeää lokalisoida teksti eli huolehtia siitä, että esimerkiksi suomesta englantiin käännetty teksti ei ole kulttuurisidonnainen Suomeen tavalla, joka tekee käännetystäkin tekstistä käsittämätöntä muualla maailmassa.

 

2. Kohderyhmän huomiointi

Useissa maissa ei taideta englannin kieltä kovinkaan sujuvasti, tai sitä ei haluta käyttää, jolloin päädytään taas kömpelöihin automaattikäännöksiin. Yleinen englanninkielinen sivusto ei myöskään huomioi sivustovierailijan kulttuuritaustaa. Vaikka lukija saisi kiinni tekstin sisällöstä, yrityksen brändi eli se, kuinka verkkosivuvierailija kokee yrityksen, voi jäädä heikoksi. Yritys ei tällöin välttämättä vaikuta yhtä houkuttelevalta kuin kilpailija, joka viestii vierailijan omalla kielellä ja kykenee näin rakentamaan luottamusta.

Jos nettisivut päädytään kääntämään englanniksi, ketkä ovat englanninkielisen verkkosivuston kohderyhmää? Käytetäänkö termistöä, joka on sidoksissa brittikulttuuriin vai käytetäänkö amerikkalaisille tuttuja ilmaisuja? Pelkkä käännöskielen valitseminen ei siis riitä, vaan kääntämisessä on keskeistä ottaa huomioon verkkosivuilla vierailevien henkilöiden tausta. Jos kohderyhmänä on esim. Etelä-Amerikka, kannattaa harkita vakavasti olisiko espanja tai portugali englantia parempi vaihtoehto. Saksan markkinoille mentäessä taas on todella tärkeää, että tekstit ovat saksaksi.

 

3. Hakukoneoptimointi käännöksissä

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization, SEO) on keskeinen osa verkkosivujen sisällöntuotantoa. Usein yritykset huolehtivatkin verkkosivuston hakukonenäkyvyydestä mm. varmistamalla, että avainsanat ovat mukana teksteissä. Jotta myös sivuston käännösversio menestyisi hakukonetuloksissa, on luonnollisesti varmistettava, että avainsanojen käännökset toimivat avainsanoina myös kohdekielessä. (Jos kohdekieliset avainsanat ovat tiedossa, ne kannattaa antaa kääntäjälle tiedoksi.)

SEO:n ja käyttäjäkokemuksen kannalta on tärkeää muistaa käännättää myös verkkosivujen metatiedot, eli tekstit, jotka eivät välttämättä ole näkyvissä itse verkkosivuilla, mutta jotka vaikuttavat sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Näitä ovat esimerkiksi sivun kuvaus (meta description), otsikko (title tag) sekä kuvien vaihtoehtoiset tekstit (alternative text). Myös itse verkkosivun osoite eli URL-osoite on hyvä kääntää kohdekielelle.

 

Lue asiakastarina: Täyskäännös kääntää Mielen verkkosivutekstit

 

4. Kieliversioiden laajuus

Koko sivustoa ei välttämättä kannata käännättää kaikille ajatelluille kohdekielille, sillä kaikki sivut ja aiheet eivät välttämättä ole relevantteja kaikille kohderyhmille. Jos esimerkiksi palvelu- tai tuotevalikoimassa on vain Suomen markkinoille tarkoitettua tarjoamaa, kyseisiä sivuja ei välttämättä kannata käännättää kuin ehkä ruotsiksi. Tämä harkinta on tärkeää, sillä kun kieliversiot tehdään vain tarpeellisista teksteistä, se näkyy säästöinä käännöstyön budjetissa.

 

5. Käännettävien tekstien kokoaminen

Jos halutaan kääntää jo olemassa olevat verkkosivut, kaikki käännettävät tekstit kannattaa kerätä yhteen tekstitiedostoon, joka toimitetaan käännöstoimistolle. Kokoamalla tekstit itse yhteen käännöstyötä varten pystyy helpommin vaikuttamaan siihen, mitkä sivut käännetään, jätetäänkö joitakin osioita kääntämättä tai lisätäänkö joukkoon uutta tekstiä. Lisäksi tiedostoon kannattaa poimia aiemmin mainitut metatiedot, jotka muuten jäisivät kääntämättä.

Käännettävät tekstit voi kerätä esim. Word-tiedostoon, mielellään siinä järjestyksessä, jossa ne verkkosivuilla esiintyvät, asianmukaisten otsikoiden alle. Jos jokin teksti toistuu sivustolla useasti, se saa olla käännettävässä tiedostossakin moneen kertaan – luotettava käännöstoimisto huomioi toistot eikä veloita niistä. Näin kääntäjän on huomattavasti helpompi hahmottaa, mikä teksti liittyy mihinkin, ja selkeä järjestys helpottaa luonnollisesti myös käännettyjen sisältöjen siirtämistä verkkosivuille.

 

6. Sivuston ulkoasun joustavuus

Käännetty teksti voi olla lyhyempi tai pidempi kuin alkuperäinen ja myös yksittäisten sanojen tai ilmaisujen pituudet vaihtelevat. Esimerkiksi saksan kielessä yksittäiset sanat voivat olla hyvin pitkiä, jolloin tekstiä on vaikea mahduttaa kapealle palstalle ja osion fonttikokoa voidaan joutua pienentämään. Tai otsikko, joka jossain kielessä voi olla vain yksi lyhyt ja ytimekäs sana, saattaa toisessa vaatia kolmekin sanaa.

Verkkosivujen tekstejä käännettäessä pyritään ottamaan huomioon, että käännetyt tekstit olisivat saman pituisia kuin alkuperäiset, mutta täysin samoihin mittoihin ei aina ole mahdollista päästä. Verkkosivujen design olisi hyvä tehdä mahdollisimman joustavaksi, jotta sivuston ulkoasu ei kärsi esimerkiksi siinä tapauksessa, että johonkin laatikkoon tuleekin pidempi teksti. Mitä enemmän ulkoasussa on joustovaraa, sitä vähemmän kieliversioiden ulkoasuun tarvitaan paikallisia muutoksia.

 

Lisää aiheesta: Mikä vaikuttaa verkkosivujen käännöksen hintaan?

 

7. Verkkosivujen kääntämisen aikataulu

Jos käännettävät tekstit ovat jo valmiita, käännöstyö kannattaa tilata heti, vaikka julkaisupäivään olisikin vielä reilusti aikaa. Huolellisesti laaditun käännöksen tuottaminen ei tapahdu taikaiskusta, vaan siihen kuluu suunnilleen sama aika kuin alkuperäisen tekstin kirjoittamiseen. Keskeneräisiä tekstejä ei kannata käännättää, mutta jos aikataulu on kiireinen, käännöstoimistoon voi ja kannattaakin toki olla yhteydessä jo tekstin tuottamisen aikana, jotta siellä tiedetään varata käännöstyölle aikaa, jolloin verkkosivuston käännösten aikataulu pysyy hyvin hallinnassa.

 

Käännämme verkkosivutekstit asiantuntemuksella, kohdeyleisön kulttuurin sekä hakukoneoptimointiin liittyvät tekijät huomioiden. Meiltä saat aina henkilökohtaista ja asiantuntevaa palvelua. Kysy mitä vain verkkosivujen kääntämisestä, olemme mielellämme avuksi!