Skip to content

 +358 2 2511 915      info@turuntayskaannos.fi

Turun Täyskäännös

Kaannöstoimisto Turun Täyskäännös

Översättningsbyrån Turun Täyskäännös Oy grundades 1989 i Åbo. Vår målsättning har alltid varit att erbjuda våra kunder fulländade, professionella översättningar – snabbt, punktligt och tillförlitligt. Kunderna litar på oss, anser att vi är punktliga och är nöjda med förhållandet mellan pris och kvalitet i det levererade arbetet. Våra många långa kundrelationer är ett bevis på detta.

Tack vare kompetenta facköversättare och lång erfarenhet kan vi tillgodose de ständigt växande och allt mer utmanande behoven hos såväl privatpersoner som små, medelstora och stora företag och organisationer inom olika områden. Genom ett omfattande samarbetsnätverk kan vi snabbt reagera på varierande arbetssituationer – för varje uppdrag finns en erfaren översättare som är förtrogen med det aktuella ämnet.

Turun Täyskäännös Oy är medlem i Företagarna i Finland r.f. och i Finlands språktjänstföretag rf SKY (tidigare Förbundet för översättningsbyråerna i Finland, SKTOL) samt nätverksmedlem i den europeiska paraplyorganisationen för översättningsbyråer (EUATC). Som medlem i SKY har vi förbundit oss att följa god affärssed och etiska regler samt i tillämpliga delar den europeiska kvalitetsstandarden för översättningstjänster EN 15038. Åren 2005–2016 hade vi en representant i SKTOL:s styrelse och åren 2018–2023 hade vi igen en representant i SKYs styrelse.

Alla våra facköversättare översätter till sitt modersmål och har översättarutbildning och/eller flera års erfarenhet i branschen. I sitt arbete har de dessutom satt sig in i de mest olika specialområden. Vi håller vad vi lovar.

Turun Täyskäännöksen ammattikääntäjät kääntävät vain omalle äidinkielelleen
LOGO_PLATINUM_STANDING_BLACK_FI_433386
täyskäännös_2024_1000x500_fin_sininen
Turun Täyskäännös on Suomen kielipalveluyritykset SKY ry:n jäsen
Täyskäännös on Euroopan käännöstoimistojen liiton (EUATC) verkostojäsen