Skip to content

 +358 2 2511 915      info@turuntayskaannos.fi

Mikä vaikuttaa verkkosivujen käännöksen hintaan?

Verkkosivujen käännöksen hintaan vaikuttavat samat tekijät, kuin muihinkin käännöstöihin: tekstimäärä, aikataulu, aihe sekä käytettävissä oleva taustamateriaali. Kääntäminen ei siis ole niin suoraviivainen prosessi kuin voisi luulla, sillä kääntäjän on oltava kohdekielen sekä -kulttuurin asiantuntija ja sen lisäksi kääntäjän täytyy perehtyä asiakkaan alaan huolellisesti, ellei se ole jo tuttu. 

Saatavilla oleva taustamateriaali sekä aiemmin tehty yhteistyö saattavat jouduttaa käännösten tekemistä, jolloin myös nettisivujen käännöshinta on huokeampi. Verkkosivutekstien hakukoneoptimoinnin sekä erikoissanaston huomioon ottaminen taas tekee prosessista raskaamman.

On myös hyvä huomioida, että verkkosivujen tekstin koostaminen kääntämistä varten ei ole yhtä yksinkertaista kuin useiden muiden tekstilajien. Sivustot sisältävät osioita, joita ei välttämättä haluta kääntää tietylle kielelle sekä tekstejä, jotka toistuvat useasti, mutta käännetään tietenkin vain kerran. Tekstimäärää taas kasvattaa näkymättömissä olevat metatekstit sekä muut sivuston toimintaa tukevat tekstit. Käännettävää tekstimäärää ei siis useinkaan voi nähdä itse sivustoa katsoessa. Pureudutaan seuraavaksi tarkemmin siihen, kuinka edellä mainitut sivuston sisältöön liittyvät tekijät vaikuttavat käännöshintaan.

 

Nettisivujen käännöshinta

 

Verkkosivujen sisällön vaikutus käännöskokonaisuuteen

 

1. Tekstin määrä

Sivuston koko vaikuttaa luonnollisesti käännöshintaan, kun lähdetään kääntämään kokonaista verkkosivustoa. Sivuston laajuudella eli yksittäisten verkkosivujen määrällä ei kuitenkaan ole merkitystä, vaan sillä kuinka paljon sivuilla on yhteensä käännettävää tekstiä. Sivuston käännettävät tekstit onkin tärkeää kerätä käännöstyötä varten yhteen tiedostoon, jotta tekstin todellinen määrä voidaan nähdä selvästi.

 

2. Käännöksen laajuus

Nettisivujen käännöksen hintaa ei kannata perustaa suoraviivaisesti alkuperäisen sivuston laajuuteen, sillä käännöksen hinnassa voi saavuttaa säästöjä käännättämällä kohdekielelle vain kieliversion kohderyhmälle merkitykselliset sisällöt. Jollekin kohdemarkkinalle voi siis olla järkevää luoda suppeammat sivut, mutta sisällöstä ei kuitenkaan kannata jättää tärkeitä asioita pois pelkästään käännöskuluissa säästämisen vuoksi. Esimerkiksi seuraavassa kohdassa käsiteltäviä hakukoneoptimoinnin sekä verkkosivuston käytettävyyden kannalta tärkeitä tekstejä ei pidä unohtaa kääntää. 

 

3. “Näkymättömät” tekstit

Usein verkkosivut tarvitsevat toimiakseen erilaisia tukitekstejä, joita ei välttämättä tule huomanneeksi pintapuolisella sivuston selailulla. Osa näistä on metatietoja eli tekstejä, jotka sivuston ylläpitäjä asettaa järjestelmän puolella, mutta jotka saattavatkin tulla julki esim. Googlen hakutuloksissa. Tällaisia metatekstejä ovat mm. sivun otsikko (title tag), sivun kuvaus (meta description) sekä kuvien vaihtoehtoiset tekstit (alternative text). Myös itse verkkosivun osoite eli URL-osoite on hyvä kääntää kohdekielelle. Sivuston käyttökokemusta tukevia tekstejä voivat olla myös esimerkiksi blogin aihetunnisteet eli tagit, 404-virhesivun sisällöt sekä blogiartikkeleiden kirjoittajien esittelytekstit. Nämä yksittäiset sanat ja lyhyet tekstinpätkät eivät ole suuri menoerä, mutta vaikuttavat omalta osaltaan käännettävän tekstin määrään ja sitä kautta verkkosivujen käännöksen hintaan. 

 

Katso täältä mitä muuta kannattaa muistaa ennen verkkosivujen käännättämistä

 

4. Toistuvaa tekstiä ei lasketa

Täyskäännöksessä suosittelemme kokoamaan kaikki käännettävät tekstit yhteen tiedostoon. Tämä kannattaa tehdä omin käsin, jolloin voi varmistua, että mukaan otetaan vain kohderyhmälle relevantit sisällöt ja toisaalta myös edellä mainitut metatekstit sekä muut tukitekstit tulevat käännetyksi halutulle kielelle. Käännettäviä tekstejä kerätessä on hyvä mukailla sivuston rakennetta. Tämä tarkoittaa usein, että sama teksti esiintyy käännettävien sisältöjen joukossa moneen kertaan. Tällaisesta tuplasisällöstä ei kuitenkaan tarvitse huolehtia – se ei kasvata verkkosivujen käännösprojektin hintaa, sillä asiansa osaava käännöstoimisto ei veloita toistoista.

 

5. Kieliversioiden määrä

Jokaisen kieliversion luominen vaatii oman käännösprosessin ja käännökset kullekin kielelle tekee juuri kyseistä kieltä äidinkielenään puhuva kääntäjä. Tietylle kielelle kääntämisen työmäärä ei siis muutu sen mukaan, tehdäänkö uusia kieliversioita vain yksi kappale tai käännetäänkö sisällöt vaikkapa viidelle eri kielelle yhdellä kertaa. Käännöstyön hintaa ei siis pudota se, että eri kielille kääntäminen keskitetään yhdeksi projektiksi. Tästä huolimatta kääntäminen monelle kielelle kannattaa kuitenkin yleensä tehdä samanaikaisesti: kun nettisivut käännetään kaikille kohdekielille yhtenä kokonaisuutena, projektin hallinnossa voidaan säästää aikaa. Käännettävät tekstit täytyy tällöin koota yhteen vain kerran ja toimeksianto voidaan antaa käännöstoimistolle yhdessä nipussa. 


6. Muutokset

Verkkosivujen käännöstyöstä annetussa hinnassa pysytään varmasti silloin, kun käännettäväksi luovutetut tekstit ovat täysin valmiit eikä niihin tule muutoksia enää kääntämisen aikana. Suosittelemme myös käännättämään kokonaisuuksia pienten osioiden sijaan. Muutamien lauseiden käännättäminen erillisinä kertoina tarkoittaa enemmän hallinnollista työtä kaikille osapuolille, sillä jokaisesta pienestäkin palasesta on tehtävä oma hankkeensa. Verkkosivuston käännökselle voi siis tulla pienempi hintalappu, kun se käännetään kerralla tietylle kielelle kokonaisuudessaan sen sijaan, että kääntäminen tehtäisiin pienissä osissa pidemmällä aikavälillä. Tässä on myös se etu, että kerralla käännetty verkkosivusto on koherentimpi kuin yksittäisistä kappaleista koottu kokonaisuus.Yhteenveto

Käännöksen hinta muodostuu siis erilaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Tärkein yksittäinen verkkosivujen käännöksen hintaan vaikuttava tekijä on käännettävän tekstin määrä. Sitä on kuitenkin usein vaikea arvioida pelkästään verkkosivuja katsomalla, ja siksi verkkosivusisällöt on aina syytä kerätä yhteen tiedostoon ennen käännättämistä. Vain näin voi saada tarkan arvion käännöstyön hinnasta ja suunnitella sisällöt huolellisesti niin, että on mahdollista jopa säästää kustannuksissa.

Käännämme verkkosivutekstit yleisimmille Suomessa kysytyille kielille ja otamme aina kohdeyleisön kulttuurin sekä hakukoneoptimointiin liittyvät tekijät huomioon. Pyydä tarjous verkkosivujen kääntämisestä täältä.